Re-integratie: schep een nieuwe situatie

 

Doel

Zicht op eigen kwaliteiten, valkuilen; overtuiging van het eigen talent en de plek waar dit past; inzicht in eigen missie en 'aanbod'. zelfvertrouwen en inzicht in eigen overtuigingen; inzicht in loopbaanrichtingen en ideale functies.

 

Aanpak/Instrumenten

 • Aanpak na intakegesprekken met kandidaat en verantwoordelijke, op basis van (delen van) het Koersonderzoek
 • Verwerking. Leven met het verleden, leven in het nu
 • Kernkwadranten (Ofman)
 • Biografisch werken (de Waard)
 • Levensfasen
 • Drijfveren (Schuijt)
 • Waardenoefening
 • Elementenvierhoek (Hoogendijk)
 • NLP (hiervan: logische niveau's)
 • Procesaanpak in 5 delen
 • Volledig ingevuld persoonlijk (digitaal) werkboek in 5 delen, om na het traject te blijven gebruiken en vernieuwen
 • CV en résumé
 • Na intakegesprek kunnen deeltrajecten worden overeengekomen
 • Ook korte nazorggesprekken kunnen volgen, eventueel telefonisch of via e-coaching

 

Tijdsindicatie

Afhankelijk van intake en offerte

Kostenindicatie

Afhankelijk van intake en offerte