Mini-workshop: pitchen voor het team


Doel

Versterking van de overtuigingskracht van de individuele teamleden. Door aansluiting van de pitches op elkaar het bereiken van een versterkend effect op de profilering van de afdeling/organisatie; versterking van de eigen betrokkenheid bij het team.


Aanpak/Instrumenten

  • Kernkwadranten
  • Salespitch en presentatie, oefening netwerkbijeenkomsten


Tijdsindicatie

1 dagdeel


Kostenindicatie

€600,- (ex. BTW.)


Deliverables

  • Intakegesprek met leidinggevende en eventueel met kandidaten
  • 1 dagdeel met het team
  • Eigen salespitch en getrainde presentatie, vastgelegd in eigen document