Vaste start: Analyse van de leervraag van team of individuele kandidaat.


Ieder traject start met een intake en analyse, waarbij een leerdoelstelling wordt geformuleerd. Ook bij team-trajecten worden individuele gesprekken gevoerd. Aangezien Talective tekent voor vertrouwelijkheid, zullen sociaal wenselijke antwoorden achterwege blijven en wordt er dóórgevraagd. Bij individuele trajecten is de intake gratis. Bij groepstrajecten kan er tevoren een afspraak worden gemaakt voor een intake op basis van 'no cure no pay'. Er wordt naast de individuele leerdoelstelling ook een overkoepelende organisatie- of teamdoelstelling opgesteld. Alle betrokkenen gaan akkoord met deze doelen en er is duidelijkheid over de omvang, richting en voorwaarden. Er komt een overeenkomst tot stand.