Kennis, expertise, opleiding

 

Diverse Intervisie-groepen: collegiale intervisiegroep coaching in Culemborg; vanuit de opleiding bij Hoogendijk; collegiale intervisie APM.

 

Beroepsopleiding tot loopbaanadviseur, Adviesbureau Hoogendijk. Intensieve opleiding in coaching en loopbaanadvisering, post-HBO-niveau. Diploma.

 

De beroepsopleiding bestaat enerzijds uit het goed leren toepassen van de meest gebruikte methoden en technieken van de loopbaanadviseur. Daarbij wordt er bijzondere aandacht geschonken aan de coach als instrument, die op een integere en heldere manier reflecteert naar zijn kandidaat en deze faciliteert in diens ontwikkeling. Anderzijds biedt de opleiding een diepgaande aanpak voor een koersonderzoek, een methode, waarin een veelheid van interventies leidt tot het 'meest vitaliserende loopbaanperspectief', een concretisering van de loopbaandoelstellingen van de kandidaat. Hierna kan deze met de gevonden inzichten komen tot een actieplan en een aanpak voor jobmarketing.

De behandelde technieken zijn:

  • Kernkwadranten (Ofman)
  • Biografisch werken (de Waard)
  • Levensfasen
  • Drijfveren (Schuijt)
  • Waardenoefening
  • Elementenvierhoek (Hoogendijk)
  • NLP (hiervan: logische niveau's)
  • Jobmarketing (Vincent)

 

Intensieve training Large Account Management Process, Miller Heiman.

 

Training Onderhandelen tussen Klant en Leverancier; Contractmanagement. Inkoopacademie Emeritor.

 

Diverse trainingen op het gebied van Informatietechnologie.

 

Vrije Universiteit Amsterdam: Rechtsgeleerdheid, afgestudeerd in Nederlands Privaat-recht. Eindscriptie in het vak bedrijfsorganisatie: "Structuur, strategie en 1992", het effect van een veranderde omgeving [verenigd Europa] op organisatiestructuren. Diploma.

 

Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum. Diploma.